Фахові видання

Записки з романо-германської філології

Збірник наукових праць

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zrgf/index.html

Записки з ономастики

Збірник наукових праць

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zzo/

Без коментарів.